Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: X (6)

Word Definition
x-rated film nn = ere mono foto
x-ray nn =  mgbe da foto
X, x nn  = ẹkịsị  [kf] : bekin bịbị bụ si ini krama lẹta.
Xenophobia nn = jenofobiya [kf] : igoniapụ diki balafa obi.
Xmas nn =  krịsimesi
xylophone (native) nn = ngelenge 

Powered by Ascended Development