Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: S (343)

Word Definition
S,s nn = ẹsị [kf]: bekin bịbị bu gberiye fa si krama lẹta
sabbath nn = sabatị [kf]:sọsị mu enebaka
sabotage nn = ye guluguluma
saboteur nn = ye gulugulumabọ
sac nn = minji akpa
sack ◙ nn = akpa    ◙ vb = (korịnama bụ) kịnị de 
sacrament nn = sọsị alalị
sacred adj = fịafịa
sacrifice  ◙ nn = agba mịyẹ ye   ◙ vb = agba mịyẹ
sad adj  = kururu (also biobẹlẹa)
Next page 1 of 35 pages

Powered by Ascended Development