Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: Q (16)

Word Definition
Q, q nn = kiu [kf] : bekin bịbị bụ trẹị fa si krama lẹta
quagmire nn = opowu
quake ◙ nn = kiri paịn  ◙ vb = jike
qualification nn = 1. aka    2. nimi e.g Do you have qualification in this job? = Mị kọrịnama mẹ bu I aka nyana?
quarrel  ◙ nn = kam     ◙ vb = kam sọ
quarrelsome adj = kam bẹlẹma
quarter nn = 1. (volume) elekedi.  2. (residence) anga ‘yọ.  3. (size) inia kiri bụ gberiye  
queen nn = amada ẹrẹbọ
queen mother nn = amada ngibọ
quench vb = 1. fịnị bima   2. minji bu pọkọ tarị
Next page 1 of 2 pages

Powered by Ascended Development