Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: M (137)

Word Definition
M, n nn = ẹmụ [kf]: bekin bịbị bu oyi trẹị krama lẹta
machete nn = opu ogiye
mad adj = 1. nọmụ    2. opuma ngani
maggot nn  = angule (also nkpurunkpu)
magic nn = ibiam
maiden name nn = ẹrẹbọ da ẹrẹ
maintain vb =  1. wẹrị   2. wẹrị kpaịma  3.duko k’rọma
maize nn = mbịaka
majesty nn = 1. opu    2. amada k’rọ  
majority nn =1. tọnwapụ   2. tọnwaị
Next page 1 of 14 pages

Powered by Ascended Development