Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: L (86)

Word Definition
L, l nn = ẹlị [kf]:bekin bịbị bụ oyi mai krama lẹta
Labour ◙ nn = 1. tụbọ iyi   2. nama kọrịapụ   ◙ vb = nama kọrị
labyrinthine adj = sụngụma sụngụma
lack ◙ nn = ofori ye     ◙ vb = nyanaa   
ladder   nn = ẹbẹtọnjịye
lady nn = ẹrẹbọ
laid (pt, pp of lay) vb = see lay
lain (pt of lie) vb = see lie
lake nn = dawa
lamb nn = anana tụbọ
Next page 1 of 9 pages

Powered by Ascended Development