Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: K (32)

Word Definition
K,k nn = kee [kf] :bekin bịbị bu oyi gberiye krama lẹta
keen adj = 1. obu   2. ẹbịrị    3. biosẹsẹ
keep vb = 1. sime. 2.(mịyẹ) ma mu.  3. ọlọ. 4. koko.  5. kiki.  6. ọkị.  7. dukoye bọị.   8. kẹ…kuroma.  9. kẹ wẹrị. ...
kennel nn =1. obiri warị    2. obiri dikidiki anga
kerosene nn = parafịnị
kettle nn = kẹtụlụ [kf] : minji darima bẹlẹ
key (for opening locks) nn = sambị.  (as on piano,computer),nn = pono pono ye. (as very important), adj = ye la tẹin
kick vb = tẹịn
kick back nn = ọbụ p’rị igbigi
kid nn = 1. kala tụbọ    2. obori tụbọ
Next page 1 of 4 pages

Powered by Ascended Development