Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: G (88)

Word Definition
G, g (nn) = jii [kf] : bekin bịbị sọnọma krama lẹta
Gain  ◙ nn = soye   ◙ vb = 1. sọye fị  2. sọye nyana  3. nyana
gale nn = kụrọ fẹrụ
gall bladder nn = lakwọ akpa
game nn= tii
gang nn =  1. si ogbo   2. ogbo
garbage nn = fun
garment nn = vrọrọ kapa
garnish vb = fiye birima
gas (from the bowel) nn = ọpụmbụ
Next page 1 of 9 pages

Powered by Ascended Development