Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: F (123)

Word Definition
F, f nn = ẹfụ [kf]: bekin bịbị bụ sonio krama lẹta
Face ◙ nn = tọrụkubu (also tọrụ)  ◙ vb = 1.daa   2.(tombọ) t'rọkọ sịẹ   3. diki
Fact ◙ nn = krakraye     ◙ adj = krakra b’ra bụ
factory nn = fakịtiri [kf] : tomi ngọ tẹmẹar’ warị
fade vb = sịkịrị
faded adj = sịkịrị
faeces (also feces, excreta, poo) nn = fịnya
fail vb = 1. ye mịye’a   2. b’roa   3. ịnyọ nyana’a    4. ịnyọ faa
fair skin adj = nẹndẹ
faith nn =  1. minini    2. biokpọ
Next page 1 of 13 pages

Powered by Ascended Development