Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: E (78)

Word Definition
E, e nn = ii [kf] : bekin bịbị bụ sọnọ krama lẹta
each ◙ adj = goye goye  ◙ pron = ọrụbọrụbọ
each other pron = jụmọ jụmọ
eagle nn = igo
ear nn = beri
earache nn =  beri fụka
early adv = ibi sakị
earn vb =1.(akalu igbigi) fị     2. fẹ … p’rị
earth nn = 1. tom’kiri    2. lịka    3. kiri
earthquake nn = kiri paịn
Next page 1 of 8 pages

Powered by Ascended Development