Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: D (184)

Word Definition
D, d nn = dii [kf] : bekin bịbị bụ ini krama lẹta
dad (daddy) nn = dabọ, da
daft adj = obori
daily ◙ adj = enemgba.  ◙ adv = enegoyegoye
damage ◙ nn = sima tẹ ye. ◙ vb = sima
damnation nn = kọrịfịnị mu
damned the (nn) = kọrifịnị muar’ apụ
damp adj = pisi
dance ◙ (nn,vb) = sẹkị   
dancer nn = sẹkịbọ
Next page 1 of 19 pages

Powered by Ascended Development