Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: B (149)

Word Definition
baboon nn = kpako
baby nn = 1. tụbọ 2. kalatụbọ
baby-sitter nn = tụbọ dikidikibọ
bachelor nn = m’ere s’meabọ
back ◙ nn= obukulo (also ọbụ) ◙ vb = 1. palị 2. ọbụ kẹ (kini) gbin ◙ adv = pịkịma
backbone nn = ogbo mgbe
bad adj = si
bad-tempered adj =1. si dumo 2. si biongbọ
bag nn = akpa
baggage nn = ye mu akpa
Next page 1 of 15 pages

Powered by Ascended Development