Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: ALL (2935)

Word Definition
abolish vb = mịyẹ pẹlẹ
about prep = gboloma ye adv = 1. kẹlẹ kọọm 2. kpeki 3. ma b‘rọ
above prep = 1. ogono 2. nengị
absent adj = 1. ofori 2. bo wa 3. mu wa
abuse vb = 1. wọlọ 2. wori
accept vb = daa okị
acceptable adj = daa ọkị n’ibi
accident nn = 1. mbregede 2. ọhọm 3. sowi
accompany vb = 1. burọma 2. palị
ache nn = fụka
Next page 1 of 294 pages

Powered by Ascended Development